İŞ ARAYAN DEĞİL, İŞ İÇİN ARANAN KİŞİ OLUN...

Adana Tıp Sekreterliği Kursu(Hasta Kabul İşlemleri)


Son zamanların en populer meslekleri arasında yer alan bu meslek dalı; Sertifika sahibi olan herkes Sağlık Bakanlığına bağlı her türlü kurumda çalışmak için başvuru hakkı  kazanacak. Bunun yanında çalışmaya aday sertifikalının temel bilgisayar bilgisinin belli bir seviyede olması istenecek.Ayrıca bununla birlikte kursumuz Bilgisayarlı Muhasebe Kursunu öğrencilerimize ücretsiz vermektedir.

Yine ayrıca ADANA DA Kİ HASTANELERİN %90'INDA KULLANILAN HASTANE OTOMASYON PROGRAMI PYRAMİD'i GÖSTERİYORUZ.
BİZDEN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER HASTANELERDE KULLANILAN BU PROGRAMI KULLANABİLDİKLERİ İÇİN İŞE GİRMEDE ÖNCELİKLİ OLUYORLAR.
ÖĞRETMENİ BRANŞ HOCASI SAĞLIK BÖLÜMÜ MEZUNU DALINDA 10 YILLIK TECRÜBEYE SAHİP UZMAN ÖĞRETİCİDİR.


Adana Tıp Sekreterliği Kursu ;8 HAFTA EĞİTİM VE TOPLAM 230TL

 

Tıp Sekreteri (Hasta Kabul) Kimdir ?

Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş/çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alan, arşivleyen kişidir.


GİRİŞ KOŞULLARI
1. En Az (İlk Okul Mezunu) olmak,
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.


İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler;
1. Hastanelerde
2. Polikliniklerde
3. Tıp merkezlerinde 
4. Aile hekimliğinde çalışabilirler.


ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;
1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.
 
ÖĞRETMEYİ VAAD ETTİĞİMİZ YETERLİK VE MODÜL TABLOSU


1- Bilgisayar Kullanma

2- Yazışma Teknikleri Resmi Yazışmalar, Raporlar, Tutanaklar  

3- Döküman Hazırlama

4- İş ve Sosyal Hayatta İletişim  

5- Randevu ve Konuk Kabulü  

6- Hasta ve Tedavi  

7- Hizmetleri Tıbbi Arşivleme  

TOPLAM SÜRE (SAAT) 280 Saat / 8 HAFTA 
                            

 

 TIP SEKRETERLİĞİ ÇALIŞMA SORULARI

B GRUBU


1.Hangisi deride kızarıklık, şişme, kaşıntı gibi belirtilerle görülen cilt hastalığıdır?

 a-Ektopi  b-Endokrin c-Eksizyon d-Ekzema

 

2.Karın ağrısı olan hastalar hangi bölüme giderler?

a-Genel Cerrahi                 b-Dahiliye

c-Ortopedi                         d-Üroloji

 

3.Sekreter sözcüğü hangi dildendir?

a-İngilizce b-Arapça c-Latince d-Farsça

 

4.Çocuk hastalıkları bilim dalı hangisidir?

a-Perikart b-Pediatri c-Patoloji d-Patalog

 

5.Hangisi yazılı iletişim aracı değildir?

a-El Kitabı b-Broşür c-Rapor d-Jest

 

6.İshal,karın ağrısı çeken hasta nereye gider?

a-Nöroloji b-Dahiliye c-Kardiyoloji d-Cildiye

 

7.Bayılma,Unutkanlık,Ellerde uyuşma,yalpalayarak       yürüme gibi şikayetle gelen hasta nereye gider?,

a-Fizik tedavi b-Onkoloji c-Nöroloji d-Kardiyoloji

 

8.Bacak bacak üstüne atılması nasıl bir izlenim verir

a-Üstünlük ve meydan okuma anlamı taşır

b-Sempatik bir izlenim verir.

c-Kendinden emin bir davranış şeklidir.

d-İlgilenme belirtisidir.

 

9.Resmi toplantılarda hangi renk kıyafet giyilir?

a-Gri  b-Lacivert c-Siyah d-Kahvrengi

 

10.İşitme zorluğu çeken hasta hangi nereye gider?

a-Kbb b-Dahiliye c-Ortopedi d-Göz

 

11.Böbrek taşı olan hasta nereye gider?

a-Ortopedi b-İntaniye c-Üroloji d-Göğüs Hastalıklar

12.Kemikte kireçlenme olan hasta nereye gider?

a-Cildiye b-Fizik Tedavi c-Kardiyoloji d-Nöroloji

 

13-Kalpte çarpıntı yaşayan hasta nereye gider?

a-Nöroloji b-Cildiye c-Dahiliye d-Kardiyoloji

 

14-Şiddetli baş ağrısı çeken hasta nereye gider?

a-Göz b-Kbb      c-Nöroloji d-Cildiye

 

15-Saç dökülmesi,vücutta lekeleri olan hasta nereye gider?

a-Çocuk b-Dahiliye c-Kbb d-Cildiye

 

 

16-Hangisi poliklinik sekreterinin görevi değildir?

a-Randevü hizmetleri ve iş akışını düzenler

b-Dosyaları muayene odasına gönderir

c-Yatması gereken hastayı hasta kabule gönderir

d-Tahlil sonuçları hakkında hastaya bilgi verir

 

17-Kansızlık olarak bilinen hastalığın adı nedir?

 a-Anemi b-Analjezik c-Amenore d-Anosmi

 

18.Bronşların iltihaplanmasına ne ad berilir?

 a-Brakiyalji b-Bronşdilitasyon c-Beriberi d-Bronşit           

 

19.Katarakt ameliyatını hangi operatör yapar?

a-Genel Cer..b-Göz Has c-Kadın Doğum d-Üroloji

 

20.Besinlerin kimyasal yapılarına göre hangisi organiktir?

a-Su     b-Madensel Tuzlar    c-Vitamin d-Ekmek  

 

21-Hasta dosyalarının niceliksel analizini kim yapar?

a-Tıp sekreteri b-Röntgen teknisyeni

c-Doktor         d-Baş hemşire

 

22-En az  bulunan kan grubu hangidir

a-) AB +            b-) 0 -         c-) A+             d-)AB-

 

23-Belirli yaş cins grubu hastalar ile organ grubu hastalarının muayene teşhis tedavi edildikleri yer?

a- Özel Dal Hastaneleri        b-Eğitim Hastanesi

c-Verem Savaş Dispanseri   d-Sıtma Savaş Dispanseri

 

24-Kızılayın Başkanının adı nedir

a-Osman Tanburacı          b-Deniz Seki

c-Erman Toroğlu              d-Ahmet Lütfü Akar

25-Bedensel kalıcı bozukluk ve sakatlıkların giderilmesi amacıyla verilen hizmetlerin adı nedir?

a-Tıbbı Rehabilitasyon       b-Tedavi Edici Hizmetler

c-Aşılama                           d-Çevre Hizmetleri

 

26-Sağlık Bakanının adı nedir

a-Recep Akdağ                   b-Mehmet Müezzinoğlu

c-Hayati Yazıcı                  d-Ali Babacan

 

27-Vücudumuzda kaç çeşit damar vardır?

a-1                                      b-2

c-3                                      d-4

 

28-Hangisi dosyaları harf sırasına göre sıralar?

a-Alfabetik Dosya              b-Kronolojik Dosya

c-Nümerik Dosya              d-Karma Dosya  

 

 

29-Hangisi dosyaları coğrafi bölümlere göre sıralar?

a-Karma Dosya                 b-Bölgesel Dosya

c-Nümerik Dosya             d-Kronolojik Dosya

 

30-Mobbing nedir?

a-Psikolojik taciz             c-Tetkik Sonucu

b-Muayene                      d-Rapor

 

31-Hangisi  bilginin üretilmesini düzenlenmesini kontrol eden disiplindir?

a-Stres             b-İş          c-Belge    d-Zaman

 

32-Semptom nedir?

a-Hastaya Bakma    b-Baygı Hali

c-Belirti                   d-Şok

 

33-Farmakoloji nedir?

a-İlaç Bilimi           b-İlaç İyileştirme Sanatı

c-İlaç Yapımı         d-İlaç Maliyeti

 

34-Nefroloji nedir?

a-Karaciğer Has.İnceler   b-Böbrek Has.İnceler

c-Bağırsak Has İceler      d-Kalp Has İnceler   

 

35-Rinoloji hangi hastalık bilimidir?

a-Burun     b-Göz      c-Deri       d-Salgı

 

36-Tedavi hizmetleri kaça ayrılır?

a-2            b-3           c-4           d-5

 

37-Hangisi daha çok ayakta tedavi edilen hizmettir?

a-1.basamak b-2.basamak c-3.basamak d-4.basamak

 

38-Hekim-Diş Hekim tarafından kurulan tedavi hizmeti……..’dır?

a-Sağlık Evi   b-Özel Muayene c-Acil  d-Dispanser

 

39-Geratri nedir?

a-Genç sağlığı                 b-Çocuk sağlığı

c-Orta Yaş Sağlığı          d-Yaşlı Sağlığı

 

40-Sağlığın korunması  ve hastalıkların önlenmesi  için verilen hizmetler nedir?

a-Koruyucu Sağlık Hizmetleri

b-Tedavi Hizmetleri

c-Sağlığın geliştirilmesi

d-Rehabilitasyon Hizmetleri

 

41-Endokrinoloji bilimi neyi inceler ?

a-Kalp   b-Damar   c-İç Salgı d-Göğüs

 

42-Yağların yapı taşı nedir

a-Glikoz   b-Gliseril  c-Amino Asit   d-Amilaz

 

43-Ortodonti tıp dalı nedir?

a-Ağız  b-Karaciğer   c-Kalp  d-Yutak

 

 

 

44-Dermatoloji bilimi nedir?

a-Kulak      b-Tırnak       c-El         d-Deri

 

45-Sağlık Bakanlığı Taşra teşkilatının en büyük amiri kimdir?

a-Sağlık Müdürü

b-Kaymakam

c-Vali

d-Sağlık Müdür Yardımcısı

 

46-Onkoloji bilimi nedir?

a-Şişme  b-Tümör tedavisi c-Semptom  d-İlaç

 

47-Tıp sekreterinin kullanacağı gereç değildir?

a-Daksil   b-Dosya   c-Tarayıcı  d-Basılı Formalar

 

48-Lif yırtılmasıve Çıkık gibi şikayetlerle gelen hastaları hangi polikliniğe yönlendiririz?

a-Beyin Cerrahisi                   b-İntaniye  

c-Genel Cerrahi                     d-Ortopedi

 

49-Hastalığın tanısı için yapılan işlemlerin tümü nedir

a-Ameliyat    b-tanı    c-Muayene    d-Operasyon  

 

50-İnspeksiyon nedir?

a-Hastayı sevk

b-Hastaya ilaç uygulama

c-Hastaya çıplak gözle bakma

d-Hastaya dokunma 

 

 A GRUBU


1.Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında hangi kurum  direk Valiye bağlıdır?

 a-112 Acil                     b-Sağlık Şube Müdürü

c-Hıfzıssıhha   Kurulu   d-Sağlık Grup Başkanı

 

2.Karın ağrısı olan hastalar hangi bölüme giderler?

a-Genel Cerrahi                 b-Dahiliye

c-Ortopedi                         d-Üroloji

 

3.Sekreter sözcüğü hangi dildendir?

a-İngilizce b-Arapça c-Latince d-Farsça

 

4.Çocuk hastalıkları bilim dalı hangisidir?

a-Perikart b-Pediatri c-Patoloji d-Patalog

 

5.Hangisi yazılı iletişim aracı değildir?

a-El Kitabı b-Broşür c-Rapor d-Jest

 

6.İshal,karın ağrısı çeken hasta nereye gider?

a-Nöroloji b-Dahiliye c-Kardiyoloji d-Cildiye

 

7.Bayılma,Unutkanlık,Ellerde uyuşma,yalpalayarak       yürüme gibi şikayetle gelen hasta nereye gider?,

a-Fizik tedavi b-Onkoloji c-Nöroloji d-Kadiyoloji

 

8.Bacak bacak üstüne atılması nasıl bir izlenim verir

a-Üstünlük ve meydan okuma anlamı taşır

b-Sempatik bir izlenim verir.

c-Kendinden emin bir davranış şeklidir.

d-İlgilenme belirtisidir.

 

9.Resmi toplantılarda hangi renk kıyafet giyilir?

a-Gri  b-Lacivert c-Siyah d-Kahvrengi

 

10.İşitme zorluğu çeken hasta hangi nereye gider?

a-Kbb b-Dahiliye c-Ortopedi d-Göz

 

11.Böbrek taşı olan hasta nereye gider?

a-Ortopedi b-İntaniye c-Üroloji d-Göğüs Hastalıklar

12.Kemikte kireçlenme olan hasta nereye gider?

a-Cildiye b-Fizik Tedavi c-Kardiyoloji d-Nöroloji

 

13-Kalpte çarpıntı yaşayan hasta nereye gider?

a-Nöroloji b-Cildiye c-Dahiliye d-Kardiyoloji

 

14-Şiddetli baş ağrısı çeken hasta nereye gider?

a-Göz       b-Kbb       c-Nöroloji   d-Cildiye

 

15-Saç dökülmesi, vücutta lekeleri olan hasta nereye      gider?

a-Çocuk b-Dahiliye c-Kbb d-Cildiye

 

16-Hangisi poliklinik sekreterinin görevi değildir?

a-Randevü hizmetleri ve iş akışını düzenler

b-Dosyaları muayene odasına gönderir

c-Yatması gereken hastayı hasta kabule gönderir

d-Tahlil sonuçları hakkında hastaya bilgi verir

 

17-Kansızlık olarak bilinen hastalığın adı nedir?

 a-Anemi b-Analjezik c-Amenore d-Anosmi

 

18.Bronşların iltihaplanmasına ne ad berilir?

 a-Brakiyalji b-Bronşdilitasyon c-Beriberi d-Bronşit           

 

19.Katarakt ameliyatını hangi operatör yapar?

a-Genel Cer..b-Göz Has c-Kadın Doğum d-Üroloji

 

20.Yazılı kağıtların belli serilere göre bir araya getirilip kapak içine alınmasına ne denir?

a-Dosyalama b-İndex c-Arşiv d-Yönetim

 

21-Hangisi yerel yönetim değildir?

a-Üniversite                  b-Büyükşehir Belediyesi  

c-İlçe Belediyesi          d-Su Kanalizasyon İdaresi

 

22-Sağlık hizmetleri kaça ayrılır

a-1               b-4           c-3             d-6 

 

23-Belirli yaş cins grubu hastalar ile organ grubu hastalarının muayene teşhis tedavi edildikleri yer?

a- Özel Dal Hastaneleri        b-Eğitim Hastanesi

c- Verem Savaş Dispanseri   d-Sıtma Savaş Dispan.

 

24-Kaç tür index vardır?

a-1             b-2            c-3              d-6

 

25-Bedensel kalıcı bozukluk ve sakatlıkların giderilmesi amacıyla verilen hizmetlerin adı nedir?

a-Tıbbı Rehabilitasyon       b-Tedavi Edici Hizmetler

c-Aşılama                           d-Çevre Hizmetleri

 

26-Yağların Sindirimi nerde başlar?

a-Ağızda                             b-Midede

c-İnce Bağırsakta               d-Kalın Bağırsakta

 

27-Plegia nedir?

a-Ağrı                                  b-Semptom

c-Felç                                  d-Kaşıntı

 

28-Kızılay Kurucusu Kimdir??

a-Manko Paşa                     b-Ahmet Lütfü Akar

c-Malko Paşa                     d-Marko Paşa

 

 

 

29-Hangisi dosyaları coğrafi bölümlere göre sıralar?

a-Karma Dosya                 b-Bölgesel Dosya

c-Nümerik Dosya             d-Kronolojik Dosya

 

30-Konsültasyon Nedir?

a-Lab.Teknik            b-Doktorların Görüş Bildirmesi

c-Tetkik                    d-Kan Alımı  

 

31-Word belgesinde yazdır komutu hangisidir?

a-Ctrl-P            b-Ctrl-A          c- Ctrl-C    d- Ctrl-E

 

32-Semptom nedir?

a-Hastaya Bakma    b-Baygı Hali

c-Belirti                   d-Şok

 

33-Farmakoloji nedir?

a-İlaç Bilimi           b-İlaç İyileştirme Sanatı

c-İlaç Yapımı         d-İlaç Maliyeti

 

34-Nefroloji nedir?

a-Karaciğer Has.İnceler   b-Böbrek Has.İnceler

c-Bağırsak Has İceler      d-Kalp Has İnceler    

 

35-Rinoloji hangi hastalık bilimidir?

a-Burun     b-Göz      c-Deri       d-Salgı

 

36-Hangisi Mobbing davranışı değildir

a-Yazılı Tehtit          b-Sürekli Eleştiri          

c-Terfi                      d-Dedikodu Çıkartma

 

37-Hangisi daha çok ayakta tedavi edilen hizmettir?

a-1.basamak b-2.basamak c-3.basamak d-4.basamak

 

38-Hekim-Diş Hekim tarafından kurulan tedavi hizmeti……..’dır?

a-Sağlık Evi   b-Özel Muayene c-Acil  d-Dispanser

 

39-Geratri nedir?

a-Genç sağlığı                 b-Çocuk sağlığı

c-Orta Yaş Sağlığı          d-Yaşlı Sağlığı

 

40-Sağlığın korunması  ve hastalıkların önlenmesi  için verilen hizmetler nedir?

a-Koruyucu Sağlık Hizmetleri

b-Tedavi Hizmetleri

c-Sağlığın geliştirilmesi

d-Rehabilitasyon Hizmetleri

 

41-Endokrinoloji bilimi neyi inceler ?

a-Kalp   b-Damar   c-İç Salgı d-Göğüs

 

42-Sağlık Ocakları nereye bağlıdır?

a-Vali                                      b-Sağlık Müdürü

c-Sağlık Grup Başkanlığı       d-Hıfsızsıhha

 

43-Ortodonti tıp dalı nedir?

a-Kulak   b-Ağız   c-Bağırsak  d-Yutak

 

 

44-Dermatoloji bilimi nedir?

a-Kulak      b-Tırnak       c-El         d-Deri

 

45-Kemoterapi nedir?

a-Fizik Tedavi

b-Kanser Tedavi

c-Boyun Tedavisi  

d-Çene Tedavisi

 

46-Onkoloji bilimi nedir?

a-Şişme  b-Tümör tedavisi c-Semptom  d-İlaç

 

47-Tıp sekreterinin kullanacağı gereç değildir?

a-Daksil   b-Dosya   c-Neşter   d-Basılı Formalar

 

48-Lif yırtılması ve Çıkık gibi şikayetlerle gelen hastaları hangi polikliniğe yönlendiririz?

a-Beyin Cerrahisi                   b-İntaniye  

c-Genel Cerrahi                     d-Ortopedi

 

49-Hastalığın tanısı için yapılan işlemlerin tümü nedir

a-Ameliyat    b-Tanı    c-Muayene    d-Operasyon  

 

50-Proteinlerin  yapı taşı nedir?

a-Glikojen

b-Gilikoz

c-Gliserik

d-Amino Asit   

 

 

 

 

 

Bu Kursumuzda %100 Eğitim Garantisi Vardır!
Kayıt yaptırıp ilk eğitimi tamamladıktan sonra, öğrenilmemesi durumunda ikinci eğitimi ücretsiz olarak alabilmekte ve bu garantiden faydalanabilmektedir.

           FACEBOOK SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!                                                                        İNSTAGRAM SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!