Adana İşaret Dili Tercümanlığı / Öğreticiliği Kursu

Adana’da bir ilk... Orkun Eğitim Kurumları, Adana’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İşaret Dili Tercümanlığı ve Öğretmenliği Kursunu açan ilk kurumdur.

Ülke genelinde işitme engelli ve konuşamayan bireylere daha iyi hizmet verilebilmesi içi bütün kamu kurum ve kuruluşlarında, işaret dili tercümanı çalıştırılmasının zorunlu hale gelmesi, bunun yanı sıra özel kurum ve kuruluşların da bu konuya önem vererek işaret dili tercümanları istihdam etmesi, kursumuzu daha da önemli hale getirmiştir.

Orkun Eğitim Kurumları’nın İşaret Dili Tercümanlığı ve Öğretmenlik Kursunu tamamlayarak alacağınız MEB onaylı sertifika ile noterlerde yeminli işaret dili tercümanı olmanız mümkün.

Birinci seviyedeki Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Türk İşaret Dili eğitimini tamamlayan ve en az ön lisans mezunlarının katılabildiği, 200 saati kapsayan bu eğitimde işaret dilini akıcı bir şekilde kullanabilen, eğiticilik tercümanlık yapabilen kişilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu eğitim Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar tarafından gerek örgün, gerekse uzaktan eğitim yöntemleriyle sağlanmaktadır.

İşaret Dili Tercümanlığı ve Öğreticiliği Kursu Sertifika Süreci

Eğitim süresince öğrenciler, doğru gramer yapısıyla cümle kurabilme becerilerini kazanmış olurlar. 200 saatlik eğitim boyunca kelime dağarcıkları geliştirilir, işitme engelli bir bireyin kendisini anlayabilmesi için dikkat etmesi gereken konuları pratiklerle öğrenmiş olur. Türkçe terminoloji yapısını, işaret diline en doğru şekilde aktarmayı, gramer yapısını doğru kullanarak cümle kurmayı öğrenirler. Hatta basit diyalog cümlelerinin ötesine geçerek cümlenin bağlamına göre kelimelerin nasıl değişime uğradığını kavramaya başlarlar. Örneğin; neden duyduğumuz kelimenin işaretini değil de farklı bir işaretle cümle kurulduğunu ya da kurulması gerektiğini, en ince detayına kadar öğrenmiş olurlar. Örneklerle Türkçenin dilbilgisindeki kuralların işaret dilinin dilbilgisindeki kurallarla farklılıklarını kavrarlar. Bir süre sonra öğrendikleri Türk işaret dilinin esasında yabancı bir dil gibi olduğunu ve kuracağı cümleleri Türkçe değil Türk işaret dilinde düşünmesi gerektiğini anlarlar. Bu noktadan itibaren seri halde iletişim sürecine dahil olan öğrencilerimiz, bu eğitimlere gönüllü olarak katılan işitme engelli bireylerle işaret dili üzerinde bol miktarda pratik yaparak gelişim süreçlerini ilerletirler. Sertifika sürecine gelindiğinde kurs bitirme sınavı öncesinde örnek soru çözümleri, testler ve deneme sınavları yapılır. Milli Eğitim Müdürlüğü gözetiminde yapılacak kurs bitirme sınavının başarıyla tamamlanmasının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı işaret dili tercümanlığı ve öğreticiliği sertifikası öğrenciye teslim edilir.

İşaret Dili Tercümanı ve Öğreticisi Nedir?

Türk işaret dilini etkin bir şekilde kullanabilen, işitme engelli bireylerle sağlıklı iletişim kurabilen, anlatılmak istenenleri anlatabilen, Türkçe ve Türk işaret dili arasında tercümanlık yapabilen ve bu dili başkalarına öğretme yeteneğine sahip kişilere işaret dili öğreticisi ve tercümanın denir.

İşaret Dili Tercümanlığı ve Öğreticiliği Sertifikası

200 saatlik örgün veya uzaktan eğitimi tamamlayarak, Milli Eğitim Bakanlığı gözetiminde gerçekleştirilecek olan sınavda başarılı olanlara takdim edilen sertifikadır. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bu sertifika, yurt içinde ve yurt dışında bütün kamu ve özel kurumlarda geçerli, süresiz bir belgedir.

Kursa Kimler Katılabilir?

İşaret dili tercümanlığı ve öğreticiliği kursuna, en az ön lisans düzeyinde eğitimi olan ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Türk İşaret Dili kursunun 120 saatlik eğitim programını tamamlamış ve sertifikasını almış olan, işitme engellilerle iletişim kurabilecek fiziksel ve bedensel yetkilere sahip olan herkes bu kurslara katılabilir. Öncesinde bu eğitimi almış olan fakat bilgilerini ve becerilerini tazelemek isteyenler de tekrardan bu eğitimlere katılabilirler.

Gerekli Belgeler

En az ön lisans düzeyinde öğrenim belgesine sahip olmak…

120 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Türk işaret dili sertifikası ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının fotokopisi yeterlidir.

İşaret Dili Tercümanlığı ve Öğreticiliği Kurs Süresi

Kurs toplamda 2 aya yayılacak şekilde 200 saatlik bir eğitim programından oluşur.

İşaret Dili Tercümanlığına ve Öğreticiliği Kursuna Katılanlar İçin Çalışma Alanları

İşaret dili tercümanlığı ve öğreticiliği mesleğinin gerektirdiği bütün donanımları kazanan kişiler;

 • Hastanelerde,
 • Sosyal hizmet müdürlüklerinde,
 • Kamu kurumlarında ve özel sektörde çok geniş bir alanda çalışabilirler.
 • Adliyelerde bilirkişi olarak veya noterden tasdikli yeminli tercüman olanlar karakollarda, bankalarda, hastanelerde ve tapu dairelerinde ve daha birçok yerde kariyer yapabilirler.
 • Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu’nun gerçekleştirdiği bütün ulusal ve uluslararası yarışmalarda, spor organizasyonlarında hizmet verebilirler.
 • Sivil toplum kuruluşlarında veya spor kulüplerinde işitme engelli bireylere yardımcı olmak için, kimi zaman aylık kimi zaman da günlük ücretlerle çalışabilmektedirler.

İşaret Dili Tercümanlığı ve Öğreticiliği Kurs İçeriği

İşaret dili tercümanlığı ve öğreticiliği kursunun içerisinde yer alan eğitim modülleri şu şekildedir:

 • İşaret dili genel özellikler
 • İşaret ve beden dili ilişkisi
 • İletişim ve günlük konuşma dili
 • İletişim ve günlük konuşma dili
 • Türk işaret dili özelliklerine göre cümleler
 • Türk işaret dili cümlelerinde ekler ve zaman
 • Türk işaret dili cümlelerinde öğeler
 • Türk işaret dilinde hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma
 • Türk işaret dili kurallarına göre çevirmenlik

İşaret Dili Tercümanlığı ve Öğreticiliği Sertifikası Nasıl Alınır?

 • Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel kurslarda sınavlar, özel kurslar yönergesi kurallarına göre gerçekleştirilir.
 • Kursun bitiminin ardından 2 aşamalı bir sınav yapılır.
 • İlk aşama teorik sınavdır. İkinci aşama da uygulama sınavıdır.
 • Milli Eğitim Müdürlüğü denetçileri, sınava nezaret ederler. Teorik sınavın sonuçları, sınavın hemen sonrasında açıklanır ve bu aşamada başarı gösteren adaylar, aynı gün uygulama sınavına tabi tutulur.
 • Teorik sınavda başarı göstermesine rağmen, uygulamalı sınavda başarılı olamayan adaylar, bir sonraki sınav hakkında yalnızca uygulama sınavından sorumlu olurlar.
 • Sınava katılım zorunluluk teşkil eder.
 • Sınava katılmayan öğrenciler için sertifika düzenlenemez.
 • Her kursiyerin 5 defa sınav hakkı vardır.
 • Her sınavın ücreti, İl Milli Eğitim müdürlüklerinin hesaplarına yatırılır.
 • Sınavlara geç kalınmaması, sınav esnasında kimlik kartını ve sınav giriş belgelerini yanında bulundurulması şarttır.
 • Sınav süresi 50 dakikadır.
 • Çoktan seçmeli 25 sorudan oluşur ve 100 puan üzerinden değerlendirilir.
 • Geçer not alabilmenin sınırı 50 puandır. Her sorunun 4 puan taşıdığı bu sınavda 13 soruyu doğru cevaplamak, geçer puan almak için yeterli olabilmektedir.
 • Sınav öncesinde yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmanız gerekir.
 • Eğitim kurumunuzdan aldığınız imzalı sınav giriş kartınızı yanınızda bulundurmanız gerekir.

İşaret Dili Tercümanlığı ve Öğreticiliği Kursu Fiyatları

İşaret Dili Tercümanlığı ve Öğreticiliği Kursu fiyatları şehre, ilçeye, bölge, kursa, kurstaki eğitimcilerin tecrübelerine, kursun niteliğine, kursun saatine göre değişiklik göstermektedir. Orkun Eğitim Kurumları, tecrübesi, uzman eğitmen kadrosu ve nitelikli kaynaklarıyla olduğu kadar uygun ödeme koşulları ve planlarıyla da sizin yanınızda.


Diğer Kişisel Gelişim Kursları



Beden Dili Kursu

Hızlı Okuma Kursu

Diksiyon ve Etkili Konuşma Kursu

Orkun Eğitim Ön Kayıt
Copyright © 2024 Orkun Eğitim Kurumları Tüm Hakları Saklıdır.