İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Eğitimi

Çalışanlara iş güvenliği ile ilgili genel kuralları öğretmek, onları kazalardan nasıl korunması gerektiği hakkında bilinçlendirmek ve sonucunda daha güvenli bir iş ortamı yaratmak amacıyla hazırlanan eğitime: İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Eğitimi denir. Öğrencilerini iş arayan değil, iş için aranan profesyoneller haline getiren Orkun Eğitim Kurumları MEB ve devlet üniversiteleri onaylı İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Eğitimi ile sizlere yeni bir kariyerin kapılarını aralıyor.

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Eğitiminin Amacı Nedir?

İş güvenliği kavramı günümüzün en önemli konuları arasında yer alır. Bir işletmede görev yapan çalışanlara iş güvenliğine dair kuralları, kazalardan korunma yöntemlerini öğretmek, iş güvenliği konusunda bilinç kazandırmak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak bu eğitimin temel amaçlarıdır.

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Eğitiminde Neler Anlatılır?

Eğitim kapsamında iş sağlığı ve güvenliğinin tanımı, konuyla ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler anlatılır. İş güvenliği alanındaki temel prensipler ve yeni yaklaşımlar, iş güvenliği organizasyonu, bu konuda işveren, devlet ve işçilerin sorumlulukları da eğitim kapsamında yer alır. Bununla birlikte kaza nedenlerinin analiz edilmesi, iş kazaları ve meslekten kaynaklı yaşanan hastalıkların yarattığı hukuki sorumluluklar fiziksel etmenler, kişisel koruyucu donanımlar da iş güvenliği ve işçi sağlığı eğitiminde anlatılan konular arasındadır.

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı bakanlıkça belgelendirilmiş teknik elemanlar, mimarlar ve mühendisler tarafından yapılabilmektedir. İş Güvenliği Uzmanları 220 saatlik bir eğitime katılıp ardından yapılacak olan sınavda 100 üzerinden 70 puan almalıdırlar.

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

Bu alanda Mühendislik Fakültelerinden mezun olanlar, Mimarlık Fakültesinden mezun olanlar, Fizik, Biyoloji ve Kimya gibi Fen Edebiyat Fakültesi programlarından mezun olanlar, Teknik öğretmenler ve İş Sağlığı Güvenliği dalından mezun olanlar İş Güvenliği Uzmanı olabilir.

İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu

6331 Sayılı kanunun kapsamında yer alan bütün iş yerleri, yasa gereğince iş güvenliği uzmanı görevlendirmek zorundadır. Bütün tehlike sınıflarına göre A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanları bulunur. Bazı işletmeler birden fazla iş güvenliği uzmanı istihdam etmek durumunda kalır.

İş Güvenliği Uzmanının Görevleri

 • Rehberlik
 • Risk Değerlendirmesi
 • Eğitim
 • Bilgilendirme
 • Çalışma Ortamı Gözetimi
 • İlgili Birimlerle İşbirliği

İş Güvenliği Uzmanının Yetkileri

 • İşverene yazılı olarak iletilen ve iş güvenliği açısından alınması gereken tedbirler, işveren tarafından yerine getirilmediği taktirde bu durumu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirebilir.
 • İşyerinde tespit edilen hayati tehlike eğer ciddi ve önlenemez boyutta ise işin durdurulması yönünde karar alabilir.
 • İşyerindeki iş sağlığı ve güvenliği açısından araştırma yapmak, gereken bilgi ve belgelere ulaşmak gerektiğinde çalışanlarla görüşmek.
 • İşyerinin bilgisi dahilinde başka kurum ve kuruluşlarla görüşerek iş birliği yapmak.

İş Güvenliği Uzmanının Yükümlülükleri

 • İş güvenliği uzmanları görevlerini yerine getirirken, iş akışını aksatmamaya ve mümkün olduğunca verimli bir çalışma ortamı sağlamaya özen göstermeli.
 • İşyerinin ve işverenin mesleki sırlarını saklamalı, ticari ve ekonomik durum ile ilgili bilgileri gizli tutmalı.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmetlerin aksamasına neden olan ihmallerden, işverene karşı sorumludurlar.
 • Eğer bir çalışanın maluliyeti ya da ölümü ile sonuçlanan, işçinin vücut bütünlüğüne zarar veren bir iş kazası yaşanırsa, bu konuda ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanı, altı ay süreyle yetki belgesini kaybeder.  

Siz de Orkun Eğitim Kurumlarının İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı eğitimini alarak kariyerinizde yeni bir sayfa açabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı ve e-Devlet sisteminde görüntülenebilen resmi sertifikanızı alarak İş Güvenliği Uzmanı olmak için Orkun Eğitim Kurumları ile iletişime geçebilirsiniz.

Orkun Eğitim Kurumları İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kursu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayabilirsiniz.


Diğer Duyurular

Orkun Eğitim Ön Kayıt
Copyright © 2024 Orkun Eğitim Kurumları Tüm Hakları Saklıdır.