Yaratıcı Drama Eğitmenliği Kursu

Yaratıcı drama eğitimi; rol yapma, drama etkinlikleri ve oyunlar gibi araçları kullanarak, öğrencilerin sosyal, duygusal ve düşünsel becerilerini arttırmayı amaçlar. Yaratıcı drama eğitimi, aynı zamanda öğrencilere oyunculuk, yönetmenlik, sahne sanatları, senaryo yazma, tiyatro ve müzik gibi konuların öğretilmesini sağlar. Bu eğitimlere katılan öğrenciler kendilerini ifade etme becerisini arttırır, iletişim kurma yeteneklerini geliştirir, ekip çalışması, liderlik, problem çözme gibi pek çok alanda beceri kazanırlar. Pedagoji bilimindeki gelişmeler sayesinde yaratıcı dramanın, sağlıklı bireyler yetiştirmek adına ne kadar önemli olduğu her geçen gün daha iyi kavranmaktadır. Drama eğitmenliği mesleği de bu bağlamda öne çıkmaktadır.

Orkun Eğitim Kurumları Yaratıcı Drama Eğitmenliği kursu ile siz de bu mesleğe adım atabilirsiniz. Orkun Eğitim Kurumları’ndan alınacak bu sertifika,

 • Üniversite Onaylı,
 • E-devlet’ten görüntülenebilen resmi ve geçerli bir belgedir.

Yaratıcı Drama Kursunun Amacı

Yaratıcı dramanın örgün eğitimde kullanılmasına yönelik önemli adımlar atılmıştır. Bu nedenle gerek devlet okullarında, gerek özel okullarda gerekse de diğer kuruluşlarda yaratıcı drama eğitmeni ve lideri çalıştırma gerekliliği doğmuştur. Bununla birlikte çocuklarının sosyal, duygusal ve bilişsel becerilerini artırmak isteyen pek çok aile, çocuklarını özel drama okullarına göndermektedir. Orkun Eğitim Kurumları Yaratıcı Drama Kursu ile birlikte:

 • Yaratıcı drama ile ilgili kavramları öğrenebilir,
 • Yaratıcı dramanın sanat eğitimi ve farklı alanlarla ilişkisini kurabilir,
 • Yaratıcı dramayı farklı derslerin öğretilmesinde bir araç olarak kullanabilir,
 • Yaratıcı drama dersini yürütebilecek donanımı kazanabilir,
 • Yaratıcı dramanın öğelerini ve boyutlarını öğrenebilir,
 • Dünyada ve ülkemizde yaratıcı dramaya dair literatüre hakim olabilir,
 • Mesleğin gerektirdiği yeterliliklere sahip olabilir, çocuk oyunları konusunda büyük bir dağarcık elde edebilirsiniz.

Yaratıcı Drama Eğitimi İçeriği

 • Yaratıcı drama nedir ve kavramları nelerdir?
 • Yaratıcı dramanın tarihsel gelişim süreci
 • Yaratıcılık nasıl geliştirilir?
 • Yaratıcı dramanın önemi ve kazanımları
 • Dramanın öğeleri
 • Eğitim sisteminde drama uygulamaları
 • Yaratıcı dramanın aşamaları
 • Yaratıcı dramada öğretme ve öğrenme
 • Yaratıcı dramada uygulama basamakları
 • Drama etkinliğinde liderin rolü
 • Oyun grubu
 • Oyun grubunun oluşturulması
 • Oyun grubunu oluştururken dikkat edilmesi gerekenler
 • Yaratıcı drama araç ve gereçleri
 • Okul öncesi yaratıcı drama
 • Dramaturji
 • Yaratıcı yazarlık ve öyküleme süreci
 • Yaratıcı drama etkinlik oluşturma
 • Dramatik etkinlik oluştururken dikkat edilmesi gerekenler
 • İletişim çalışmaları
 • Algı geliştirme
 • Empati
 • Kukla
 • Müzik ve ritim
 • Tiyatro sanatı ve rol kavramı üzerine çalışmalar
 • Sahneleme
 • Tiyatro
 • Rolü gerçekleştirme
 • Doğaçlama
 • Doğaçlama nasıl geliştirilir?
 • Yazılı metin üzerine yaratıcılık çalışmaları
 • Hikaye nasıl yazılır?
 • Kısa oyun nasıl yazılır?
 • Anlatıma dayalı yaratıcı çalışmalar
 • Hikaye nasıl anlatılır?
 • Ana fikir
 • Yaratıcı drama uygulamaları

Yaratıcı Drama Eğitmenliği Kursu Kazanımları

Eğitimi tamamladıktan sonra almaya hak kazanacağız sertifika belgesi ile kişisel ve mesleki gelişiminiz önemli ölçüde artırabilir ve kariyerinizde başarılı adımlar atabilirsiniz. Eğitimi tamamladıktan sonra;

 • Yaratıcı drama metotlarını başarıyla kullanabilecek,
 • Öğrencilerin dinleme, okuma, yazma, konuşma ve sosyal ilişki kurabilme becerilerini geliştirecek,
 • Drama uygulamalarının planlanmasını, yürütülmesini sağlayabilecek,
 • Yaratıcı drama eğitmenliği yapabileceksiniz.

Yaratıcı Drama Eğitmenliği Kursuna Kimler Katılabilir

Bu sektörde çalışanlar veya kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyen insanlar, bu kursa katılabilir. Kursun hedef kitlesi:

 • Veliler
 • Doktorlar
 • Psikologlar
 • Resim öğretmenleri
 • Çocuk gelişimi öğretmenleri
 • Özel eğitim uzmanları
 • Psikolojik danışmanlar
 • Sosyologlar
 • Sosyal hizmet uzmanları
 • Ana sınıfı öğretmenleri
 • Okul öncesi öğretmenleri
 • Aile danışmanları
 • Sınıf öğretmenleri
 • Bu ve benzeri bölümlerin lisans ve yüksek lisans öğrencileri
 • Yaratıcı drama alanına ilgi duyan herkes bu eğitime katılabilir.

Yaratıcı Drama Eğitmenliği Kursu Fiyatları

Yaratıcı Drama Eğitmenliği Kursu fiyatları şehre, ilçeye, semte, bölgeye, kursu verecek eğitimcinin tecrübesine, kursun niteliğine ve kurs saatine bağlı olarak değişmektedir. Orkun Eğitim Kurumları, katılımcılarına her daim en kaliteli eğitim içeriğini, olabilecek en uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla sunmaktadır. Yaratıcı drama eğitmenliği kursuyla ilgili güncel ve net fiyat bilgisi almak adına bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Diğer Psikoloji Kursları



Cinsel Terapi Kursu

Bilişsel Davranış Terapisi Kursu

Masal Terapisi Kursu

Orkun Eğitim Ön Kayıt
Copyright © 2024 Orkun Eğitim Kurumları Tüm Hakları Saklıdır.